Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları pdf indir

Türkçülüğün Esasları, Ziya Gökalp’ın uzun araştırmalar ve incelemelere dayanan çalışmalarının sonucu olarak ümmet kültüründen millet kültürüne geçişte ortaya koyduğu ve bilimsel esaslara dayalı görüşlerinin topladığı eseridir. Ziya Gökalp bir filozof ve sosyolog olarak ..   Türk milletinin ruhunu, karakterini, kimliğini tarih içinden bulup çıkararak kendi özüne dönmesini ihtar etmiştir. Türkçülüğün Esasları, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasıyla birlikte

İbn-i Haldun Eğitime İlişkin Öğretiler

Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî (Arapça: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي‎; Abū Zayd ‘Abdu r-Raḥmān bin Muḥammad bin Khaldūn Al-Ḥaḍrami; 27 Mayıs 1332 / Hicrî: 732, Tunus – 19 Mart 1406 / Hicrî: 808, Kahire) veya tanınan kısa adıyla İbn-i Haldun (Arapça: ابن خلدون), modern historiyografinin, sosyolojinin

Edebiyatımızın İçinden Mehmet Kaplan

  Edebiyatımızın İçinden, Prof. Dr. Mehmet Kaplan´ın muhtelif tarihlerde dergilerde yayımlanmış yazılarından meydana gelmektedir. Mehmet Kaplan, Türk edebiyatını bir bütün olarak gören bu yazılarında açık ve samimi bir üslupla edebiyatımızın çeşitli meselelerine eğilmektedir. Yunus´tan günümüze kadar yetişmiş ve eser vermiş yazarlarımızın bazan şahsiyetleri, bazan üslupları, bazan da eserleri üzerinde tahlili bir gözle duran yazar, tesbitleri

Michael H. Hart Epub PDF İndir En Etkin 100 Kişi

  Michael Hart’ın tartışmalara yol açan kitabı “En Etkin 100” 1978 yılında ilk kez yayınlandığında eleştirmenler yazarın oldukça cesur olduğundan bahsediyordu: Hart, kendince en etkili bulduğu kişilerin listesini yapmakla kalmamış, onları etki derecelerine göre sıralamıştı. Söylemek gerekir ki, eleştirmenler yanıldı: Kitap o günden bu güne iyi bir satış grafiği elde etti.   Yıllar geçtikçe Hart’ın

Türkiye Tarihi Ansiklopedisi – 4 cilt

Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin’in 1980 yılında oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Sina Akşin yazarlar kadrosunu oluşturmuş ve yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Siyaset Tarihi bölümlerinin yazarları Ümit Hassan, Metin Kunt, Sina Akşin, Mete Tunçay, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Bülent Tanör’dür. İktisat Tarihi bölümlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi, Korkut

ihsan Süreyya Sırma Abbasiler Devri

ihsan Süreyya Sırma Abbasiler Devri pdf indir “Onlar bağlardan, pınarlardan, ekinlerden, (süslü marifetlerden), güzel konaklardan(makamlardan), içinde nâz ve nimet ile yaşadıkları ihtişamlardan neler, (nice şeyler) terkedip gittiler. Iş-• te (emir) böyledir. Biz bütün bunları başlıabaşlıakavm(ler)e mi- ras verdik” (Kur’an-ı Kerim,ed-Duhârt sûresi, 25-28). Abbasiler, İslâm Tarihi içerisinde uzun bir dönemi kapsadığı gibi, cereyan eden hadiseler açısından

Arno Gruen Epub PDF İndir Empatinin Yitimi

Uygarlığımızın hastalığı bu şekilde aktarılır: İnsan kendisinin kurban konumunda olduğunu görmek zorunda kalmamak için kendisine kurbanlar arar. 1993 yılında, Liverpool’da on bir yaşındaki iki çocuk, iki yaşındaki başka bir çocuğu kaçırıp öldürürler. Yoldan geçenler zamanında müdahele etmiş olsa, cinayet önlenecekti. Ancak küçük çocuğun bağrışlarını duymalarına rağmen kimse yardım etmedi. Bu kişiler böylelikle suçluların yanında yer

Bilinç Kullanım Kılavuzu Adam Zeman

Doğal bir oluşum olarak fiziksel ve biyolojik yasalara tabi olan beynimizde, nasıl olup da bilinç ortaya çıktı? Hangi biyolojik mekanizmalarla ortaya çıktı? Ya da insan bilinci ne işe yarar? “Bilinç İncelemeleri” alanı bu sorulara cevap arıyor. Son yıllarda farklı disiplinlerden -klasik bilim dallarının yanı sıra sinirbilim, bilgisayar bilimi ve genetikten, ayrıca zihin felsefesinden ve fenomenolojiden-